Asgaards pædagogiske grundlag

Målgruppen

Unge og voksne med Autisme spektrum forstyrrelse, primært med Aspergers Syndrom.  Også personer med en ledsagende lidelse som for eksempel en depression, bipolar sygdom (manio-depressiv), ADHD, diabetes eller andet.

Pædagogik

Asgaards pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i KRAP, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. KRAP er et redskab til at støtte den unge til større personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Metoden fokuserer på personens kognitive indsigt, dvs. på de tanker og forestillinger, personen gør sig om sig selv og sin situation. Metoden har til formål at hjælpe personen til at erkende egne tankemønstre for at sætte vedkommende i stand til at erstatte disse med alternative tankemønstre. Vi tager altid udgangspunkt i det den unge kan og bygger videre på det, ligesom det er vores grundtanke, at den unge gør det bedste han/hun kan i den givne situation.

Vi arbejder for, at de unge får så megen viden som muligt om egne udfordringer og mestringsstrategier og støtter den unge i at finde alternative strategier, hvis det er nødvendigt.

Vi arbejder med Low-arousal, dvs. vi arbejder ikke-konfronterende og konfliktnedtrappende. Det er vores overbevisning, at hvis en ung mister selvkontrollen, så har vi stillet krav som var for store og uoverskuelige og så må vi kravtilpasse efterfølgende.

Vi tager udgangspunkt i elementer fra TEACCH, hvor vi skaber struktur og genkendelighed i hverdagen med visualisering i form af f.eks. dags- og ugeskemaer. Vi arbejder med høj grad af forudsigelighed, så vi kan minimere de stresspåvirkninger, som mennesker med autismespektrumforstyrrelser er ekstra udsat for.

Værdier

Kulturen på Asgaard er baseret på fælles værdier som:

 • Anerkendelse
 • Selvstændighed
 • Relation
 • Loyalitet
 • Fornuft
 • Rummelighed
 • Spilleregler

 

På Asgaard er den gode kollega

 • Professionel og personlig
 • Lyttende    
 • Faglig sparringspartner
 • Fleksibel
 • Èn, som gør andre til gode kollegaer

 

På Asgaard er ånden

 • At sige tingene til rette vedkommende
 • At tilpasse kulturen til tiden og give nyankomne ejerskab
 • At sørge for en god omgangstone

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies